Forretningsidé

Nordskog AS skal utvikle, markedsføre, levere og selge produkter til brukere av våpen og optikk.

Produkt- og markedsdefinisjon:

Våre produktgrupper skal være:
Våpen
Ammunisjon
Optikk
Tilbehør
Produktgruppene begrenses/spisses til varianter med høy omløpshastighet

Våre kunder skal være:
Våpenbrukere:
Jegere
Konkurranseskyttere
Lek/underholdnings-skyttere
Militære
Politi
Brukere av sportsoptikk